Набиране на персонал

Ако не можете да намерите квалифициран персонал в България, ние ще ви помогнем, като ви осигурим добри специалисти от Украйна, Русия, Молдова, Узбекистан, Киргизстан. С наша помощ вие не само ще намерите подходящите работници, но ще спестите време.

CV скрининг (подбор)

Първоначалният подбор на кандидатите, се извършва от служителите на нашата компания по предоставена автобиография. Особено внимание обръщаме на професионалните умения, трудов опит и лични качества. Можете да сте сигурни, че избраните кандидати, отговарят напълно на изискванията на вашата компания за квалификация.

Организация на интервю

Всички кандидати ще имат готовност за интервю с работодателя, а нашите служители ще помогнат при превода. Интервютата се провеждат чрез конферентен разговор в удобно за работодателя време. При необходимост управителят на ЕВРО СТАФ ЕООД може да организира групово интервю със съдействието на квалифициран преводач.

Кога да се свържете с агенция за набиране на персонал?

  1. Търсенето на правилните специалисти самостоятелно, не дава желания резултат.
  2. Правилният специалист работи в конкорентна компания и контактуването с него директно може да се счита за нарушение на бизнес етиката на работодателя.
  3. Необходимо е да се запази поверителността на търсенето, за да се избегнат конфликти в екипа.